Privacy verklaring

PrivacyPraktijk vanuit het hart neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Inhoud:

Persoonsgegevens die ik verwerk
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Personen jonger dan 16 jaar
Waarom heb ik jouw gegevens nodig
Hoelang ik gegevens bewaar
Delen met anderen
Cookies
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Beveiliging
Klachten

Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk vanuit het hart verwerkt algemene persoonsgegevens van jou doordat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de algemene persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk vanuit het hart verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere of gevoelige persoonsgegevens persoonsgegevens (Gezondheidsgegevens) vragen we om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Personen jonger dan 16 jaar

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom heb ik jouw gegevens nodig

Praktijk vanuit het hart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen bellen of E-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief

Hoelang ik gegevens bewaar

Praktijk vanuit het hart zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 2 jaar.

Delen met anderen

Praktijk vanuit het hart deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk vanuit het hart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, in kaart brengen websitebezoek

Praktijk vanuit het hart gebruikt: functionele, analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.  Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@praktijkvanuithethart.nl. Praktijk vanuit het hart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk vanuit het hart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@praktijkvanuithethart.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk vanuit het hart gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Eset                                   – Smart Internetbeveiliging
 • BitLocker                         – Versleuteling
 • Microsoft office              – gegevens verwerking – is beveiligd via een gecodeerd systeem
 • SaraSalonsoft                 – online agenda – afspraak – is beveiligd
 • Rabobank                        – pin transacties

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Praktijk vanuit het hart, kunt je mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                    Stroomdal 97
Postcode en plaats:                                                               8332KH Steenwijk
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:            57564523
Telefoonnummer:                                                                 06 40 22 38 41
E-mailadres:                                                           mail@praktijkvanuithethart.nl

Praktijk vanuit het hart behoudt het recht om het Privacy Beleid van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen worden bekend gemaakt in het nieuws gedeelte op de website Praktijk vanuit het hart. De klant wordt geadviseerd om het Privacy Beleid zo nu en dan te herlezen, om te waarborgen dat het voorziet in de behoeften van de klant.

Klachten:

Praktijk vanuit het hart wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons